Frivillige medarbeidere

Sørfold menighet har flere frivillige medarbeidere som er viktige samarbeidspartnere i ulike sammenhenger.
Våre aktiviteter spenner seg fra hyggestunder på institusjoner, åpen kirke, åpen "kafe" på Vaffelhjørnet, gudstjenester, orgleklubb, ulikt barne/ungdomsarbeid.
oppgavene er mange: på institusjoner kan det være alt fra kakebaking, servering, underholdning av ulik slag. På Vaffelhjørnet kan oppgavene bestå i vaffelsteking og kaffekoking. I forbindelse med gudstjenester har vi bruk for tekstlesere, medhjelpere ved utdeling av natterd, kirkeverter og kakebakere. I alle våre tiltak og aktiviteter ønsker vi også samarbeid med noen som kan, og ønsker å delta med musikalske bidrag.

Samarbeid generelt
Det er lang tradisjon i Sørfold kommune når det gjelder samarbeid på tvers av etater, virksomheter, lag og foreninger. I Sørfold menighet ser vi på samarbeid som en stor styrke og tenker at alene kan vi gjøre litt, sammen kan vi gjøre mer. Samarbeidsprosjektet; Grønn måned er et godt eksempel på at vi kan gjøre mye sammen på tross av ulikt ståsted og bakgrunn.

Er du femten-, femti-, hundre år, eller noe midt mellom? Har du lys til å være frivillig medarbeider på en av våre aktiviteter? Eller ser du potensiale for å samarbeide med oss på deres egne prosjekter. Har du ønsker eller spørsmål? Ta gjerne kontakt med en av oss

Velkommen som frivillig medarbeider