17.03.2020 Informasjon om tiltak i forbindelse med koronaviruset (covid-19)


Informasjon om tiltak i forbindelse med koronaviruset (covid-19)

 

17.03.2020
Kirken i Sørfold skal være tilstede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen.
Vi oppfordrer alle til å følge reglene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

I Sørfold blir seremonier og arrangementer til og med 26. mars 2020 slik:

Gudstjenester:

 • Alle gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene avlyses.

Dåp:

 • Kirken i Sørfold ønsker å strekke seg langt når det gjelder dåp. De som har meldt barn til dåp vil bli kontaktet for å diskutere mulige løsninger for separat dåpsseremoni eller utsettelse.
 • Vi vil sørge for en god dialog med dåpsforeldre, lytte til deres behov og sikre gode løsninger.

Vigsel:

 • Kirken i Sørfold ønsker å strekke seg langt når det gjelder vigsel. De som har bestilt dato for vigsel vil bli kontaktet for å diskutere mulige løsninger eller utsettelse.
 • Vi vil sørge for en god dialog med brudeparet, lytte til deres behov og sikre gode løsninger.

Begravelser og bisettelser:

På grunn av virussituasjonen blir det vanskelig å gjennomføre ordinære gravferdsseremoier, som dermed kun blir for nærmeste pårørende. 
Kirken i Sørfold har følgende tiltak:

 • Gravferdsseremonier i Røsvik kirke begrenses til 50 deltakere.
 • Gravferdsseremonier i Mørsvikbotn kapell begrenses til 20 deltakere.
 • Helland kapell blir stengt for all aktivitet pga. størrelse. Røsvik kirke kan benyttes.
 • Nærmeste pårørende kan følge kisten til graven.

Alternativer til ordinær gravferd:

 • Kremasjon med urnebegravelser innen 6 måneder, jf. gravferdsloven §12.
 • Kistegravlegging med kun nærmeste familie tilstede. Her kan det tilbys seremoni senere for å minnes avdøde.

Forebygging:

 • Det vil ikke bli utdelt salmebøker.
 • Deltakere skal sitte spredt i lokalet.
 • Unngå å håndhilse, omfavne eller på annen måte ha direkte kontakt med andre
 • Host i lommetørkle som du kaster, hoste i albuekroken hvis du ikke har lommetørkle
 • Vask hendene godt ved toalettbesøk, for å hindre smitteoverføring
 • Dersom du har influensasymptomer, spesielt i luftveiene,
  vært i kontakt med noen som har symptomer/smitte eller oppholdt deg i risikoutsatte områder
  bes om å unngå og møte opp til gravleggingsseremonier.
  Husk generelle karanteneregler!

Kirkevergen

Tilbake