Sørfold menighet gjenopptar gudstjenester og kirkelige handlinger


 

Fra og med 21. mai vil det bli arrangert gudstjenester i Sørfold.

 

Smittevernplan

I forbindelse med gjenåpning må vi forholde oss til en antallbegrensning og for at det skal føles trygt for både ansatte og deltakere har vi innført strenge smitteverntiltak. Tiltakene er basert på nasjonale retningslinjer og veiledning fra Den norske kirke.Gjenåpning av kirker og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger kan skje under følgende forutsetning når det gjelder antall deltagere:

 • Røsvik kirke: 50 deltakere
 • Mørsvikbotn kapell: 30 deltakere
 • Helland kapell: Stengt på grunn av størrelsen av lokalet

Gravferd:

På grunn av virussituasjonen blir det vanskelig å gjennomføre ordinære gravferdsseremonier. 

 • Deltagere i gravferdsseremonier er lik antall som over.
 • Nærmeste pårørende kan følge kisten til graven.

Forebygging:

 • Besøkende blir møtt i inngangen og informert om gjeldende regler.
 • Alle deltakere skal holde minimum 1 meter avstand. Personer fra samme husstand kan sitte sammen.
 • Det legges til rette for god håndhygiene.
 • Det vil ikke bli utdelt salmebøker.
 • Programark legges ut på benkene hvor deltakere kan sitte.
 • Unngå håndhilsning og klemmer.
 • De som har influensasymptomer, har vært i soner med utstrakt smitte eller vært i direkte kontakt med andre med symtomer bes om å unngå og møte opp til gravleggingsseremonier. Husk generell karanteneregler.

Vi oppfordrer alle til å følge reglene til Folkehelseinstituttet for forebygging og begrensning av koronasmitte.

Kontaktopplysninger:
Telefon: 469 14 012/413 59 586
e-post: sorfold.sokn@sorfold.kommune.no

Beate Breivik
Kirkeverge

Tilbake