Grønn måned. Utstilling i våpenhuset Røsvik kirke laget av kunstnere i 3-4 klasse ved Røsvik skole


 

Røsvik skole. I forbindelse med Grønn måned 2019 malte 3-4 klasse bilder som hang til utstilling gjennom den Grønne måneden.Temaet deres var: vi vil ha et rent miljø. Dette illustrerte de godt gjennom motiver og fargevalg.

Tilbake