Høring, endring i Gravplassvedtektene i Sørfold kommune


 

Sørfold kirkelig fellesråd ønsker endring i § 7 annet ledd, På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der for godt.

Årsaken til denne endringen er at vi nå tar i bruk den nye delen på Helland kirkegård. Det at gravminnene blir stående ved den første graven gjør arbeidet til kirkegårdsarbeiderne enklere og det vil se mer «ryddig» ut på kirkegården. Dette gjelder kun nye gravminner!

I henhold til forvaltningsloven § 37 og Gravplassloven § 21 velger Sørfold kirkelig fellesråd å legge forslaget til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. november 2021.

Etter høringsperioden vil innkomne innspill bli vurdert, og revidert forslag til Gravplassvedtekter i Sørfold kommune legges fram for Sørfold kirkelig fellesråds møte med behandling 15. desember 2021.

Merknader/høringssvar kan sendes til sorfold.sokn@sorfold.kommune.no

Høring (forhåndsvarsling) i forbindelse med endring i Gravplassvedtektene i Sørfold kommune. Frist for innspill er 30. november 2021

Tilbake