Til alle frivillige


 

Takk til alle frivillige, til dere som stiller opp med kunnskap, praktisk arbeid, varme og omsorg for våre neste. 5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet og den dagen hvor frivillighetens år 2022 sparkes i gang. I Sørfold menighet benytter vi anledningen til å sende alle frivillig varme tanker og en stor takk for deres innsats og for den gode ettervarmen deres bidrag gir.

Tilbake