Hvem gjør hva?


Her får du en oversikt over medarbeiderens oppgaver.

 

Kirkeverge/daglig leder: Beate Breivik, telefon 413 59586, e-post: sorfold.sokn@sorfold.kommune.no

Diakon: Connie Bakken, telefon 902 47145, e-post: connie.bakken@sorfold.kommune.no

Kantor: Svetlana Jenssen, e-post: svetlana.jenssen@sorfold.kommune.no

Kirkegårdsarbeider: Raymond Osbakk

Kirkegårdsarbeider/kirketjener: Asle Johansen

Kirketjener: Ragnar Aindrias Salhus Horndal

Sokneprest: Lisbeth Torsvik Gieselmann, telefon 95 46 84 63, e-post: soknepresten@sorfold.kommune.no

Tilbake