Hvem gjør hva?


Her får du en oversikt over medarbeiderens oppgaver.

Kirkekontoret, telefon 469 14012, e-post: post.sorfold@kirken.no

Kirkeverge/daglig leder: Beate Breivik, telefon 413 59586, e-post: bb983@kirken.no

Diakon: Connie Bakken, telefon 902 47145, e-post: cb752@kirken.no

Kantor: Svetlana Jenssen, e-post: sj656@kirken.no

Barneklubben ansvarlig Anita Ullvang

Kirkegårdsarbeider: Raymond Osbakk

Kirkegårdsarbeider/kirketjener: Asle Johansen

Sokneprest: Lisbeth Torsvik Gieselmann, telefon 95 46 84 63, e-post: lg962@kirken.no

Tilbake