Menighetsrådet


Oversikt over medlemmene i menighetsrådet perioden 2019 - 2023

 
Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer:
Mikal Arntzen
Brit Meisfjord, 
Lisbeth Eidissen
Ole Henrik Fagerbakk
Anita Nordhei Ullvang
Anne Rita Sommerseth Eliassen
 
Varamedlemmer:
Heidi Iren Skogheim
Jorunn Annie Bringsli
Ingrid Santi
Ellinor Horndal
Stein Haavard Martinussen
 
Leder av menighetsrådet er Ole Henrik Fagerbakk
Nestleder av menighetsrådet er Brit Meisfjord
Leder av fellesrådet er Anita Nordhei Ullvang, fungerende
Nestleder av fellesrådet er Lisbeth Eidissen,, fungerende

Tilbake