Informasjon om Grønn måned i mai 2020


 

Før helgen hadde vi tro på at det var mulig å utgi brosjyren for Grønn måned. Men i løpet av de siste dagene har sitasjonen endret seg ganske dramatisk. I følge prognosene vil smitteutbredelsen nå en topp i mai/juni.
Slik situasjonen er nå vet vi ikke vet om produksjonen av brosjyren vil kunne gå som normalt, at trykkeriet klarer å levere og at postombæringen har ressurser nok. Og situasjonen endrer seg fra dag til dag med stadig nye innskrenkninger og restriksjoner. Samtidig vet vi at mange vil bli smittet og at det vil utfordre kapasitet på de områdene som enda er operative.
Alt dette gjør at vi har måttet innstille vårt arbeid med brosjyren til Grønn måned. Dette beklager vi veldig.

Men dette betyr jo ikke at aktivitetene i mai automatisk blir avlyst. Vi håper selvsagt at situasjonene er slik at det vil være tilrådelig å gjennomføre alle aktiviteter, etter oppsatt plan. Men dette må hver enkelt av oss vurdere fortløpende.
Å tenke at aktivitetene skal gjennomføres er en god tanke. Vi trenger å ha noe positivt å se frem til. Hvor vi kan glede oss over tankene om å være på tur sammen, rydde strender, gå på markedet, konserter, husflidstreff, foredrag, byttedag, utstillinger og andre aktiviteter.

Videre tror vi at når smittespredningen har flatet ut, og det vil være mulig å gjenoppta noen sosiale aktiviteter, vil flere av oss velge å tilbringe ferie og fritid på våre egne hjemsteder, i lokalmiljøet. Derfor er det fint hvis vi alle er med på å skape lokale aktiviteter, hvor vi atter kan være sammen i fellesskap. Dette blir kanskje noe av det viktigste vi har lært gjennom denne situasjonen vi nå er oppe i.
Den grønne måneden har vært i mai. Men nå kan det jo være at vi kanskje må markere en ”ny” vår på et annet tidspunkt på året. Når samfunnet igjen har funnet sin rytme, etter at unntakstilstanden er over. For å feire dette kan det jo være muligheter til å finne en ny grønn måned? Eller kanskje vi kan gå sammen om en Grønn jul 2020 isteden.

Vi takker for den gode responsen fra alle dere som ville gå sammen om å markere den grønne måneden.
Og ønsker dere det aller beste i denne tiden, frem til vi forhåpentligvis kan møtes på en av de mange aktivitetene vi alle har planlagt for måneden mai.

 

Tilbake