Menighetsbladet


Sørfold menighetsbladet utgis 4 ganger pr år.
 
Ansvarlig utgiver av menighetsbladet:
Sørfold menighetsråd

Bankgiro for Sørfold Menighetsblad: 4509.10.99857

Takk for din gave!

Tilbake