Rørstad kirke


Rørstad kirke ligger i Sørfold sokn i Sørfold kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1761. Kirken har korsplan og 290 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: ukjent

RØRSTAD, gnr. 4 Rørstad (Sørfold sogn). Eldste omtale av en kirke på (gnr. 4) Rørstad er i 1589 (Rørstad kircke, Thr.R. 82). I 1661 ble kirken beskrevet som kondemnabel, og det ble bestemt at brukbare materialer fra gammelkirken skulle anvendes i den nye som skulle bygges. Denne ble vigslet i 1665. En bevart kirkemodell fra 1673 viser en trebygning med korsformet grunnplan og tårn over korsskjæringen, muligens viser den 1665-kirken. I 1761 ble ny kirke bygd, den nåværende, også denne en tømmerkirke med korsformet grunnplan og tårn over korsskjæringen. I 1880 ble Rørstad kirke nedlagt og ny kirke bygd på (66) Røsvik i Sørfold med anneks på Nordfold. Gammelkirken ble stående og var i 1914 kapellkirke for de nærmest omkringboende. I 1886 ble Kjerringøy skilt ut som eget sogn (Brodahl 1914:5ff). I 1589 lå Rørstad som anneks til Bodø hovedkirke (Thr.R. 82), i 1743 var Foldens- eller Rørstads kirke (af træ) residerende kapellani under Bodø, og presten på Rørstad skulle samtidig betjene annekset på Kjerringøy (Mordt 2008:177f). I 1750 het det at ”Kirkegaarden var nogle Styker omtømret, men styke-imellem plat uden Lukelse” (Wolff 1942:5). (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-81).

Tilbake