Trenger du noen å snakke med?


 

Dersom du trenger noen å snakke med vil vi minne om, at i tillegg til oss ansatte i lokalmenigheten er det  også mulig å ringe, chate, og sende melding kirkens SOS 

Tlf.: 22 40 00 40   https://www.kirkens-sos.no/nord

 

Tilbake