Presentasjon av godt samarbeid i Sørfold, på Diakonikonferansen i Oslo


 
Det positive samarbeidet i forbindelse med Grønn måned i Sørfold har blitt lagt merke til langt utenfor våre kommunegrenser.
På bakgrunn av dette ble vi i forbindelse med diakonikonferansen 2019 i Oslo, invitert til å komme og stå på stand sammen med kirkerådet. Så denne uken har diakoniarbeideren stått på stand og snakket varmt om det gode samarbeidet i Sørfold.
"Det spirer og gror i Sørfold"
Her er det Per Ivar Våje fra kirkerådet som informerer om kirkens Grønne perspektiv.

Og her hjemme i Sørfold er vi allerde i gang med å planlegge Grønn måned i 2020. Så går du med en god ide som du ønsker å sette ut i livet; er det bare å ta kontakt.


Tilbake