Grønn måned i mai 2020


 

Grønn måned 2020

Som Grønn menighet har har vi som prosjekt jobbet med konseptet Grønn måned. Den første markeringen gikk av stabelen i mai 2019. Hvor vi gikk sammen med en rekke samarbeidspartnere og markerte Grønn måned i mai, i form av mange ulike aktiviteter. Vi utarbeidet da en aktivitetsoversikt som gikk ut til alle husstandene i kommunen.
Grønn måned er et "grenseløst" prosjekt med et mangfold av aktører, og aktiviteter. "grenseløst" også fordi at man her kan bidra på tvers av generasjoner. Og jo flere vi er som går sammen, jo synligere blir vi. Tanken er at alene kan vi gjøre litt, sammen kan vi gjøre mer. I konseptet har vi satset på miljø i vid forstand og satser derfor også på "kortreist" kultur, da vi tenker at lokalt engasjement er det som skaper god folkehelse, inkludering, stolthet og trivsel. Det "Spirer" og "gror" i Sørfold.

Det har gått ut invitasjon til skoler, virksomheter, kulturetaten, lag og foreninger, om å delta i markeringen av Grønn måned i mai 2020.

Det er nå tilsammen 27 ulike aktører som vil være med å markere den Grønne måneden.

Fra kulturetaten har vi fått melding om at de ønsker å legge kommunens folkehelsemarkering inn i den Grønne måneden.

Vet du om noen flere som har lyst å bidra med noe, men som ikke har fått invitasjon, er det bare å ta kontakt med oss i Sørfold menighet.

Vi gleder oss!
 

Tilbake