Offentliggjøring av valgresultat


Takk for din stemme!

Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme.

Du finner alle valgresultater på 

Med dette kunngjør Sørfold sokn i Den norske kirke at menighetsrådet de følgende fire årene består av:

1. Anita Nordhei Ullvang
2. Lisbeth Eidissen
3. Vegard Johan Grovassbakk
4. Linda Storeide
5. Kari Mette Nilsen Johnsen
6. Øystein Rykkelid
7. Heidi Iren Skogheim
8. Ellinor Karin Solbjørg Salhus Horndal
9. Erling Idar Horndal
10. Jorun Annie Bringsli

Tilbake