Ukens salme


Denne uka er det Connie Bakken som har valgt sin salme: "Blå" salme, tekst av Erik Bye og melodi av Henning Sommero.

 

"Jeg ble utfordret av min kollega, Svetlana, på å velge ukens salme. Det er jo ikke lett å skulle plukke ut en salme, men etter litt att og frem var det spesielt en som sang seg inn i hjertet mitt. Hvorfor falt valget på denne salmen? Som jo egentlig er en salme som ofte brukes i begravelser. Erik Bye selv sier at: viser og salmer skal leve sitt eget liv, uten lange forklaringer. Og det er sant, for alle har sine egne opplevelser av tekster og melodier. Men jeg liker Blå salme blant annet fordi den har slike interessante vendinger i melodien. Denne teksten forteller meg at det er viktig å se stort på det som er tilsynelatende smått i livet. At alle overganger i livet kan være sløret av livets mange blå timer. Det er en salme som gir ettervarme og åpner rommet for ettertanke. I det vakre melankolske "blå" ligger både forsoning, takknemlighet og håp."

For å høre salmen kan du følge linken under

https://www.facebook.com/sorfold.menighet/videos/1715439125246953/

 

 

 

 

 

 

Tilbake