Påskehilsen


I år feirer vi påskehøytiden på en annerledes måte. Siden vi ikke kan komme sammen fysisk for å feire påsken, har teamet i Sørfold menighet laget opptak av påskeandakter fra Røsvik kirke. Dette vil bli sendt live på facebook. Søndag 5 april, fredag 10 og søndag 12. Alle dager ca klokken 11. Andaktene ledes av Lisbeth prest, det er kantor Svetlana på orgel og diakoniarbeider Connie som kamera-dame og lystenner. 

På vegne av hele staben ønsker vi dere alle en god påske, og velkommen til å være sammen med oss, på en annerledes markering av påskebudskapet, på facebook. 

https://nb-no.facebook.com/sorfold.menighet/    

 

 

 

 

 

 

Tilbake