Kontaktinformasjon


Sørfold sokn

Adresse: Sentrum 1, Postboks 26, 8232 Straumen - se kart
Telefon:
 469 14012
Epost:
sorfold.sokn@sorfold.kommune.noKirkeverge: Betate Breivik, telefon: 41359586, e-post: beate.breivik@sorfold.kommune.no

Sokneprest: Lisbeth Giselmann, telfon: 40631512, e-post: soknepresten@sorfold.kommune.no

Kantor: Svetlana Jensen, e-post: svetlana.jensen@sorfold.kommune.no

Diakoniarbeider: Connie Bakken, Telefon: 90247145, e-post: connie.bakken@sorfold.kommune.no

Kirketjener/kirkegårdsarbeider: Asle Johansen, telefon: 41047390, e-post: asle.johansen@sorfold.kommune.no

Kirkegårdsarbeider: Raymond Osbakk, telefon: 90766721, e-post: raymond.osbakk@sorfold.kommune.no

kirketjener Mørsvikbotn: Ragnhild Horndal, e-post: ragnhild.horndal@sorfold.kommune.no